Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu

 

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

 

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:

  • sesji Użytkownika,
  • ostatnio oglądanych produktów,
  • oddania głosu w ankiecie.

 

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach,  rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą  wyłącznie oferty naszego Sklepu.

Ochrona danych osobowych (RODO)

1. W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), prosimy o  zapoznane się z poniższym tekstem stanowiącym umowę powierzenia danych osobowych, w którym określamy zasady i sposób przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Klienta za  pośrednictwem niniejszego systemu.

2. Jeżeli nie przekazują nam Państwo danych osobowych jako administrator tych danych w rozumieniu powyższego rozporządzenia, lub nie są Państwo podmiotem przetwarzającym dane  osobowe w rozumieniu powyższego rozporządzenia, niniejszy dokument nie jest dla Państwa wiążący, i prosimy go potraktować wyłącznie w sposób informujący o tym, jak przetwarzamy  dane osobowe, w stosunku do których nie jesteśmy ich administratorem. Klient oświadcza, że, jako Administrator w rozumieniu RODO, w stosunku Danych Osobowych, których jest administratorem, oraz jako podmiot przetwarzający w rozumieniu RODO, w  stosunku do Danych Osobowych, które przetwarza, jest upoważniony do przekazania naszej firmie Danych Osobowych w celu wykonania niniejszej Umowy Powierzenia.

3. Nasza firma oświadcza, że jest podmiotem Przetwarzającym Dane Osobowe Klienta. O celach i sposobach Przetwarzania powierzonych Danych Osobowych decyduje wyłącznie Klient. Przetwarzanie, o którym mowa obejmuje Przetwarzanie Danych Osobowych wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do wykonania przez naszą firmę zadań lub prac zleconych mu przez  Klienta w Umowie, a wymagających niezbędnych czynności lub operacji na powierzonych Danych Osobowych. Sklep e-skinder.pl będzie Przetwarzał powierzone mu Dane Osobowe w okresie wykonywania  zlecenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym oraz z uwzględnieniem czasu przetwarzania. W związku z realizacją czynności na rzecz Klienta, o których mowa powyżej, nasza firma będzie Przetwarzała kategorie Danych Osobowych w zakresie i celu niezbędnym do  prawidłowego wykonania Umowy. Oświadczamy, że spełniamy wymagania prawne, w szczególności wynikające z RODO oraz Ustawy, w zakresie zgodności z prawem Przetwarzania powierzanych Danych Osobowych. Zobowiązujemy się do zachowania w tajemnicy wszelkich powierzonych mu przez Klienta Danych Osobowych, do których będzie mieć dostęp w związku z wykonywaniem Umowy, z  uwzględnieniem postanowień. Dane te mają charakter poufny i nie mogą być publikowane ani ujawniane osobom lub podmiotom trzecim w zakresie wykraczającym poza czynności umowy.

4. Zobowiązujemy się nie przekazywać powierzonych mu Danych Osobowych przez Klienta do Państw Trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Klienta. Nasza firma jest odpowiedzialna za ochronę powierzonych nam do Przetwarzania Danych Osobowych. Zapewniamy, że osoby upoważnione przez niego do Przetwarzania Danych Osobowych zobowiązały się do zachowania w tajemnicy Danych Osobowych i środków ich zabezpieczenia zarówno w  okresie obowiązywania Umowy Powierzenia, jak i po jej rozwiązaniu. Sklep e-skinder.pl w miarę możliwości będzie pomagał Klientowi - poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne - wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której Dane  Osobowe objęte niniejszą Umową Powierzenia dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw, w szczególności określonych w rozdziale III RODO.   

5. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu co do przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą, w zależności, co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, w tym w celach marketingowych, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres biuro@e-skinder.pl bądź telefonicznie pod numerem 695-453-910.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl